Luonnossuunnitelma / Yleissuunnitelma/ Istutussuunnitelma

Pihasuunnitelman voi tilata yleisemmällä tasolla olevana luonnossuunnitelmana
kaiken kattavana yleissuunnitelmana tai tarkkana istutussuunnitelmana.

Suunnitelma6.gif


Luonnossuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelma pihasta. 


Se sisältää toimintojen sijoittelun, kasvialueiden hahmottelun kasvityypettäin, 
kovien pinnoitteiden ja rakenteiden sijoittelun sekä esimerkkejä käytettäviksi materiaaleiksi.
Luonnossuunnitelma ei sisällä tarkkoja määrälaskelmia tai erillisiä kasviluetteloita. Yleissuunnitelma
esittää luonnossuunnitelmaa tarkemmin kasvillisuusalueet
eri kasvilajeineen sekä piharakentamisessa käytettävät materiaalit.


Yleissuunnitelma sisältää myös:

 • kasvillisuusluettelon, jossa on yksilöityinä kasvien suomalaiset ja tieteelliset nimet,
  kappalemäärät, istutusetäisyydet jne.
 • materiaaliluettelon, joka sisältää esim. pinnoitealueiden kivityypit ja neliömäärät,
  puumateriaalimäärät jne.

Luonnoksen pohjalta tehtävään yleissuunnitelmaan voidaan tehdä tarvittaessa suunnitteluvaiheessa muutoksia.


Yleissuunnitelmaa astetta tarkempaan istutussuunnitelmaan mm. kaikki kasvit merkitty tarkasti paikoilleen.


 Erikseen sovittavia, pihasuunnitelmaa täydentäviä osia ovat:

 • kustannuslaskelmat
 • tarkemmat ohjeet ja työselostukset
 • kasvien istutus- ja hoito-ohjeet
 • detaljisuunnitelmat
 • havainnepiirustukset
 • poikkileikkauskuvat
 • valaistussuunnitelmat

Pihasuunnitelma tehdään yleensä mittakaavassa 1:100 tai 1:200.

Tarkemmat piirustukset mittakaavassa 1:20 - 1:50.


- Pihasuunnittelu Ulla Kemppainen -

p. 050 5816067 

 tmi.ullakemppainen@gmail.com 


kaunis_24.png