Lähtökohdat pihasuunniteluun 

Pihan suunnittelu aloitetaan kartoittamalla suunniteltavan kohteen lähtökohdat, 
joita ovat esim. tontin sijainti ja koko, ympäristö, maastomuodot, pintavesien ohjautuminen, maaperä, nykyinen kasvillisuus, ilmansuunnat ja luontaiset kasvuolosuhteet.

Lisäksi selvitetään mitä valmiina olevia luonnon elementtejä suojellaan ja käytetään osana pihaa, esim. kalliopaljastumat, irtolohkareet, kosteikot jne. 

Ennen suunnittelun aloittamista tarvitaan:

 • asemapiirustus tai mittakaavassa oleva pohjapiirustus, jossa on seuraavat tiedot suunniteltavasta kohteesta: 
  - tontilla sijaitsevat, säilytettävät rakennukset, rakenteet ja kasvillisuus 
  sekä luonnonelementit, esim. suuret kivet ja kalliot
  - korkomerkinnät 
  - tiedot kaapeleista, salaojista, kaukolämpö-
  putkista, vesi- ja viemäriverkostosta
  - asuinrakennusten pohja- ja julkisivupiirustukset
 • valokuvia suunniteltavasta alueesta
 • tietoja suunniteltavan alueen maaperästä ja kasvuoloista
  kasvualusta: kuiva/kostea/märkä
  kasvupaikka: aurinkoinen/puolivarjoisa/varjoisa, lämmin/viileä, tuulinen/suojaisa 
 • tiedot tehdyistä maaperätutkimuksista
 • suunnittelua koskevat paikalliset kaavamääräykset

  On hyvä myös kirjata ylös omat toiveet ja tarpeet ja miettiä käytettävissä olevaa budjettia,
  niillä on merkitystä materiaalivalintoihin.


Pihasuunnitelmaan kuuluu ensin tutustumiskäynti paikan päällä. Alkuneuvottelussa tutustutaan kohteeseen ja käydään yhdessä läpi asiakkaan tarpeet ja toiveet.

Jokainen suunnitelma on yksilöllinen, joten tarkkaa hintaa on vaikea määritellä ennen kohteeseen tutustumista.

Pihasuunnitelman hintaan vaikuttavat mm. suunnitelman sisältö, suunnitteluun kuluva aika, tontin koko ja vaativuus (mm. korkeuserot) sekä sijainti.

Esim. yksityiskohtaiset rakennesuunnitelmat ja työselostukset hinnoitellaan erikseen.


- Pihasuunnittelu Ulla Kemppainen -

p. 050 5816067

 tmi.ullakemppainen@gmail.com 


teksti2.png